Nowy Komunikat Komisji „Otwarta i skomunikowana Europa” — Analiza Część IV: Poprawa efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną a prawo do strajku

Czwartym, ostatnim elementem wskazywanym w tytułowym Komunikacie Komisji Otwarta i skomunikowana Europa jest poprawa efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. Przywoływany dokument wskazuje, że obecnie obowiązujący system jest podatny na zakłócenia, które oczywiście powodują duże straty finansowe, dlatego potrzeba sprawniejszego reagowania na takie zburzenia i minimalizowanie ich negatywnych skutków.

Читайте также  Polemika z raportem Warsaw Enterprise Institute dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego

Related Posts