Administracyjne przeniesienie ruchu lotniczego z Amsterdam Schiphol do Lelystad

Kwestia administracyjnego przeniesienia ruchu lotniczego jest od jakiegoś czasu obecna w dyskusji publicznej w związku z ogłoszonymi planami zastosowania takiego rozwiązania dla odciążenia port lotniczego im. Chopina w Warszawie i przeniesienia części ruchu do Radomia. Dlatego istotna może być informacja, że administracyjne przeniesienie ruchu planuje też Holandia chcąc przenieść ruch point-to-point z portu lotniczego Amsterdam Schiphol do rozbudowywanego właśnie portu Lelystad. W związku z tym, że w debacie na tematy lotnicze pojawia się niestety dużo artykułów zawierających nierzetelne informacje, tekst zawiera odwołania się do źródeł, tak żeby każdy miał możliwość zweryfikować wszystkie przytaczane informacje.

Podstawą tytułowego przeniesienia ruchu lotniczego jest art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. EU z 31.10.2008 r., L 293/3, tekst dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32008R1008). Przepis zawiera wykaz czterech przesłanek, które muszą być wypełnione łącznie, żeby określone porty lotnicze kwalifikowały się do uwzględnienia ich przy wprowadzaniu przeniesienia. Są one następujące:

  • porty lotnicze obsługują to samo miasto lub tę samą konurbację;

  • porty lotnicze dysponują odpowiednią infrastrukturą transportową, umożliwiającą w najszerszym możliwym zakresie bezpośrednie połączenie, dzięki któremu można dotrzeć do portu lotniczego w ciągu 90 minut przy uwzględnieniu, w razie potrzeby, przekroczenia granicy;

  • porty lotnicze są połączone ze sobą oraz z miastem lub konurbacją, które obsługują, za pośrednictwem częstych, niezawodnych i sprawnych usług transportu publicznego;

  • porty lotnicze oferują przewoźnikom lotniczym niezbędne usługi i nie ograniczają w zbyt dużym stopniu ich możliwości prowadzenia działalności zarobkowej.

Читайте также:  Gdzie tanio polecieć na Sylwestra? TOP pomysły na powitanie 2019 roku poza domem

Related Posts